loader

Find ud af hvem vi er!

Effektivitet

Det eneste vi ikke får mere af i døgnet - på trods af stadigt flere og mere omfattende arbejdesopgaver - er tid. Derfor har vi i LEAN OFFICE fokus på at være så effektive som muligt, med den tid der nu en gang er til rådighed.

10 års know-how

Vi er specialiseret i at gøre de daglige administrative rytmer strømlinede, dynamiske og tidsbesparende. Med over 10 års 'know-how' og indblik i forskellige brancher, har vi opbygget en vidensbank, om hvordan forskellige brancher arbejder på det administrative plan - og det har vi selvfølgelig rettet vores produkter ind efter.

Erfaring

LEAN OFFICE består af dedikerede konsulenter med hver deres unikke baggrund. Med utallige år i felten og tusindvis af kundebesøg bag os, er vi i stand til at lytte, forstå og inspirere vores kunder til en mere effektiv hverdag.

Hvordan arbejder vi

Lean Office arbejder på 2 måder.

1)

Som forhandler af enkeltartikler, alle specifikt plukket ud eller udviklet, med henblik på at forbedre de mange timer på arbejdspladsen eller på farten - altid med den respektive branche i fokus.

2)

Baseret på 'De 5 Principper i LEAN' og med udgangspunkt i smarte, innovative og anderledes produkter, sætter LEAN OFFICE et skræddersyet 'system' op - til det daglige arbejde omkring skrivebordet, hvor pladsmangel og unødig leden efter papirer hersker - eller til den efterhånden stigende mødeaktivitet, hvor en Ipad ikke altid er nok. På en arbejdsplads, er man ofte 'flere kokke om maden', så konceptet er bygget op således, at flere nøglemedarbejdere nemt kan implementeres - hvilket yderligere bidrager til tidsbesparelser og nem ansvarsoverdragelse, da alle arbejder ud fra samme grundstamme.

De fem principper i Lean

1)

Forstå hvad der skaber værdi for kunderne, og se den værdikæde, hvormed “råvaren” tilføres værdi frem til at kunden får dækket sit behov.

2)

Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne, dvs. spild, og fjern straks de umiddelbare kilder til spild, mens der på længere sigt, i de næste skridt, 3, 4 og 5, arbejdes videre på at fjerne det resterende spild.

3)

Skab flow i rutiner, sådan at opgaverne flyder gennem arbejdsprocesserne, med færrest mulige stop og ansvarsskift.

4)

Gør rutiner trækstyret, således at det altid er kunden, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal effektiviseres og hvornår.

5)

Mobilisér hele organisationen, og skab kompetencerne til at gennemføre løbende forbedringer (kaizen) med udgangspunkt i 1, 2, 3 og 4, og placér procesansvar og kompetence i organisationen, så der sikres overblik og forbedringer af hele værdikæden, fra leder til medarbejder – ikke kun af enkelte dele.

Job

  • Har du lyst til at prøve kræfter med salg?
  • Skaber du hurtigt relation til nye mennesker?
  • Arbejder du struktureret og selvstændigt?
  • Kan både vi og vore kunder stole på dig og dit ord?

I så fald, vil vi gerne lære dig bedre at kende. Send en mail til info@lean-office.dk, hvis du mener at vi kan hjælpe hinanden.

Få mere tid til de vigtige opgaver

Giv os 10 minutter

Kontakt os her

Tlf:
+45 3051 2071
Adresse:
Automatikvej 1 | 2860 Søborg

Her gemmer vi os